top of page
12 (2).jpg

El nom de Galena  

El nom de Galena ve donat pel subsòl pobre en nutrients de la zona del celler, que es caracteritza per la seva riquesa en minerals i baix contingut en nitrogen. La Galena és el mineral principal obtingut de les mines històriques de Priorat.

galena sin fondo.png

Llicorella

El sòl és l'element distintiu de la regió. Amb escassa productivitat i de formació volcànica, consta de pedra de pissarra, coneguda localment com "llicorella", que li dóna el caràcter mineral als vins que es detecta en el centre o a la fi de paladar.

Els nostres sòls

licorella.jpg
panal.jpg
montsant suelo.png

Priorat

La Llicorella és una roca densa formada a partir de roques sedimentàries i argiloses.

El sòl de llicorella és una de les característiques més importants que se'ls atribueix als vins de Priorat.

Terra Alta

Es coneix com Panal a la duna fòssil del quartenari de caràcter sorrenc compacte. Tenen com a denominador comú la seva riquesa en calcària i són pobres en matèria orgànica.

Montsant

La diversitat dels sòls, la disposició de les vinyes i la influència dels vents del mar, són trets distintius de la D.O. Montsant, que configuren la seva identitat i singularitat.

Plantas y hojas

Responsabilitat

Mediambiental

Apostar per la responsabilitat social i el medi ambient és per a nosaltres, protegir la terra, la fertilització i el paisatge de Priorat, el seu passat, el seu present i el seu futur.

 

És preservar i millorar l’ entorn i la vida de la seva gent.

L'art com a vincle amb la terra.

bottom of page