top of page

 

Objecte del Contracte

Aquestes Condicions tenen per objecte regular l'accés i el règim d'adquisició dels productes facilitats per l'usuari a través de la seva pàgina web, constituint el marc jurídic que desenvolupa la relació contractual. Els productes i continguts seran els que es trobin a disposició de l'Usuari a la següent pàgina web.https://www.closgalena.com

Per a qualsevol reclamació podrà adreçar-se a

DOMINI DE LA CARTOIXA, SL

CAMÍ DE LA SOLANA, S/N 

43736 EL MOLAR 

CIF: B43615137

TARRAGONA

eMAIL:CLOSGALENA@CLOSGALENA.COM

M.: +34 607 421 822 

 

Acceptació i Disponibilitat

Aquestes Condicions regulen la relació jurídica derivada dels processos de contractació formalitzats pels Usuaris a través de la pàgina web de DOMINI DE LA CARTOIXA adhesió plena i sense reserves a les presents estipulacions, a la versió publicada per DOMINI DE LA CARTOIXA, SL en el moment en què l'Usuari contracti el producte i/o continguts en què està interessat. Per tant l'Usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada cop que procedeixi a la contractació d'algun producte, atès que aquestes han pogut ser objecte de modificació des de la darrera vegada que va accedir.

Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals de contractació l'Usuari declara:

 1. Que és una persona amb capacitat per contractar.

 2. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de contractació.

L'usuari tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació de productes, a les condicions de contractació, podent ser emmagatzemades i/o reproduïdes en un suport durador.

Modificació de les condicions de contractació

DOMINI DE LA CARTOIXA, SL podrà modificar les presents estipulacions sempre que hi hagi causa o motiu suficient per fer-ho. S'entén que hi ha causa o motiu suficient per a la modificació, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, quan aquesta tingui per finalitat:

 1. Ampliar la gamma o el nombre de productes que es posen a disposició dels Usuaris o millorar els existents.

 2. Modificar, substituir o actualitzar els preus dels productes que s'ofereixen a través de la pàgina web.

Forma de pagament

Els preus i tarifes aplicables a la contractació per part de l'usuari dels serveis, seran els que figurin a la pàgina web titularitat de DOMINI DE LA CARTOIXA, SL :_cc781905-5cde-3193-bahttps://www.closgalena.com, en el moment en què l'usuari accedeixi al servei específic, i procedeixi a iniciar el procés de contractació.

DOMINI DE LA CARTOIXA, SL es reserva el dret a modificar els preus dels productes publicats a la pàgina web esmentada anteriorment, quan així ho consideri convenient i fent-ho visible a la pàgina web.

Preus i Impostos aplicats

Els preus aplicables són els que figuren a la Web en el moment en què el client fa la comanda.

El preu dels productes que apareixen a la web inclou l'impost de valor afegit (IVA) corresponent segons el producte.

Forma d'enviament

 1. Zona de lliurament
  DOMINI DE LA CARTOIXA, SL realitzarà el lliurament mitjançant un servei de missatgeria en un termini màxim de 3 a 5 dies a la Península a partir de l'acceptació del pagament pel banc corresponent. lliurada al domicili indicat pel client.
  CLOS GALENA garanteix l'enviament en els terminis i zones anteriorment indicades de tots els productes que tenim en estoc per a totes les comandes que siguin rebudes a les nostres oficines abans de les 14:00 hores, una vegada és autoritzat el pagament. Les comandes rebudes en dissabtes, diumenges i festius es consideraran rebudes el primer dia laborable posterior a aquest.

 2. Despeses d'enviament
  S'aplicarà un recàrrec a cada comanda en concepte de despeses de transport amb independència del nombre d'embalums.

 • Península: COST DE TRANSPORT: Més de 100€ Gratuïts - TERMINI DE LLIURAMENT: 3 a 5 dies.

 • Península: COST DE TRANSPORT: Mitjà inferior a 100€: 10€ - TERMINI DE LLIURAMENT: 3 a 5 dies.

 

Formes de Pago

 

 1. Targetes

 • VISA

 • MasterCard

 • PayPal

 

 

 1. Es realitzarà un càrrec automàtic a la targeta, en el moment en què processi la comanda. Aquesta operació es realitzarà a través d'un servidor segur de CLOS GALENA, que garanteix la confidencialitat de les dades facilitades pel client mitjançant encriptació, evitant la seva comunicació a tercers estranys a la relació jurídica, d'acord amb el que estableix la Llei 15/99 de Protecció de dades de caràcter personal. L'empresa podrà sol·licitar al client dades complementàries que permetin verificar que la compra ha estat realitzada pel titular de la targeta.

 

Condicions de Venda

Els preus i textos publicats a la pàgina https://www.closgalena.com estan subjectes a variacions sense previ avís, inclusivament especificacions tècniques. És obligació del client comprovar la mercaderia que se li lliura.

En cas de canvis per defecte del producte CLOS GALENA passarà a retirar aquest producte i el canviarà per un altre en perfectes condicions o reemborsarà l'import.

DOMINI DE LA CARTOIXA, SL assumirà així mateix la despesa d'enviament del nou producte.

El risc de pèrdua o danys a la mercaderia es transmet al client des del moment en què es produeix el lliurament al domicili del client.

DOMINI DE LA CARTOIXA, SL no es fa responsable sota cap concepte dels danys ocasionats pel mal ús de les mercaderies.

L'Usuari serà guiat en el tràmit que s'ha de seguir per a la subscripció del contracte, així com per a la identificació i correcció de les dades que hagi facilitat per a la subscripció del contracte a través dels formularis creats a aquest efecte.

DOMINI DE LA CARTOIXA, SL  no arxivarà el document electrònic en què es formalitzi cada contractació. Per contra, l'Usuari accepta aquestes Condicions Generals de Venda, que romandran accessibles des de la pàgina web.

El contracte es formalitza en llengua espanyola, dacord amb aquestes Condicions.

Les ofertes tindran la vigència que s'especifiqui en cada cas a la pàgina web. En cas que s'esgoten les existències abans de la data de finalització de l'oferta, es podrà subministrar, de comú acord amb l'Usuari, un producte de qualitat i preu equivalents.

L'Usuari podrà consultar les característiques essencials de cada producte a través de la seva descripció a la pàgina web.

Plataforma de Resolució de Litigis en Línia: La Comissió Europea facilita una plataforma en línia de resolució de litigis, que es troba disponible al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/, a través del qual es podran tramitar reclamacions de contractacions realitzades en línia.

Garanties

Vosté compta amb tota la garantia de DOMINI DE LA CARTOIXA, SL, que canviarà o reemborsarà immediatament i automàticament qualsevol comanda que no sigui de la seva satisfacció.

 

Protecció de dades personals

L'accés dels usuaris al portal i la compra dels productes oferts a través de la pàgina web implica el tractament de dades de caràcter personal. Per a DOMINI DE LA CARTOIXA, SL, revesteix una gran importància el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i sobre serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Generalment, les persones que facin ús de la pàgina web ho fan sense necessitat de facilitar-ne cap dada de caràcter personal. No obstant això, per accedir als serveis, els Usuaris, en certs casos, hauran de facilitar certes dades de caràcter personal. Usuaris, segons l'establert a la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i sobre Serveis de la Societat de la Informació i de_comercio Electrònic

DOMINI DE LA CARTOIXA, SL compleix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, havent adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per garantir la seguretat de les dades personals que recopilem.

En aquest sentit, l'Usuari queda informat i presta el seu consentiment per a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats titularitat de DOMINI DE LA CARTOIXA, SL domiciliat al C/ Camí de la Solana, S/N 43736 El Molar Tarragona_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ degudament inscrits davant el Registre General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i per al tractament automatitzat de les seves dades, conseqüència de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei, o de qualsevol transacció o operació realitzada, a fi d'accedir a la informació i als serveis facilitats per DOMINI DE LA CARTOIXA, SL a través de la pàgina web, com per a l'enviament d'ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals.

L'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a DOMINI DE LA CARTOIXA, SL els canvis que s'hi produeixin. L'Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la subscripció del contracte ia la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual.

La política de privadesa de DOMINI DE LA CARTOIXA, SL garanteix a l'Usuari en tot cas, a DOMINI DE LA CARTOIXA, SL enviant un e-mail a l'adreça de correu electrònic closgal

Així mateix, i en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, DOMINI DE LA CARTOIXA, SL i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic oa través d'un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, als usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment.

DOMINI DE LA CARTOIXA, SL informa a l'Usuari que podrà donar-se de baixa d'aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l'adreça de correu electrònic5 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_closgalena@closgalena.com

 

Drets i Obligacions de les parts

 1. Obligacions de DOMINI DE LA CARTOIXA, SL
  DOMINI DE LA CARTOIXA, SL, es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals derivades de la relació comercial amb l'Usuari conseqüència de la contractació dels serveis per part del mateix:
  Prestar amb les màximes garanties a l'Usuari, el servei sol·licitat per aquest d'acord amb el que disposen les condicions de contractació, sense faltar a la bona fe contractual.
  Informar expressament l'usuari de l'existència de les presents condicions amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació.
  Informar l'Usuari amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques específiques dels serveis sol·licitats, com ara el preu dels mateixos i els impostos que li siguin aplicables.
  Posar a la disposició de l'Usuari un exemplar del text de les condicions generals.

 2. Obligacions de l'Usuari
  Per part seva, l'Usuari es compromet a:
  Dur a terme l'íntegre compliment de l'establert en les presents condicions dels serveis facilitats per amb informació veraç i actual.
  Facilitar, de forma correcta les dades bancàries sol·licitades per DOMINI DE LA CARTOIXA, SL_cc781905-5cde-3194-bb3b-136badció de productes .

 3. Drets de l'usuari:
  Tota la informació proporcionada al client tindrà el caràcter de vinculant per a l'oferent en els termes establerts per la legislació vigent. daquella qualitat que guardi proporció directa amb la categoria de lestabliment.

 

Condicions d'ús

L'Usuari es compromet i garanteix fer ús de la web d'acord amb les disposicions establertes en les condicions generals de contractació, allò que disposa la normativa aplicable, així com allò relatiu a la moral i als bons costums.

Mitjançant l'acceptació de les presents disposicions, l'usuari es compromet a fer servir aquesta pàgina web i els productes posats a la seva disposició en la mateixa, de la manera i en la forma que s'hi estableix. Queda obligat a no utilitzar la present web i els seus productes amb fins il·lícits i/o contraris als fins establerts en aquest avís legal, que poguessin ser lesius de drets i/o interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar el present web o impedir-ne el funcionament correcte o dels productes que s'hi ofereixen o oferissin en un futur.

De la mateixa manera, l'Usuari s'abstindrà d'obtenir els continguts facilitats a la web per mitjans il·lícits, fraudulents, robatori o plagi dels mateixos, de conformitat amb allò establert al Codi Penal ia la normativa d'aplicació.

DOMINI DE LA CARTOIXA, SL es reserva el dret a no concedir l'accés a la web, sense avís previ, a qualsevol Usuari que contravingui el que disposen les presents condicions generals de contractació.

Per part seva, l'Usuari, es compromet a no fer un ús il·lícit dels continguts de la web, o que pugui suposar un perjudici a DOMINI DE LA CARTOIXA, SL_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d. títol no limitatiu, de modificar, copiar, distribuir, publicar, cedir i/oa vendre qualsevol informació o aparença concernent a la web titularitat de DOMINI DE LA CARTOIXA, SL

 1. Galetes i entorn segur
  Actualment no s'utilitzen galetes a la pàgina web.
  DOMINI DE LA CARTOIXA, SL a través de la pàgina web, utilitza mitjans de tecnologia punta per garantir la protecció de la informació. en un entorn segur.

 2. Hipervincles
  DOMINI DE LA CARTOIXA, SL no és responsable de les pàgines web enllaçades a aquesta, per la qual cosa no es fa responsable dels continguts. Els riscos derivats de la consulta d'aquestes pàgines web corresponen exclusivament als usuaris, que hauran de regir-se pels termes, condicions i avisos legals de les mateixes, dels quals igualment DOMINI DE LA CARTOIXA, SL fa responsable.

 3. Propietat Intel·lectual i Industrial
  © DOMINI DE LA CARTOIXA, SL és titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial signe distintiu. En particular ia títol no limitatiu, estan protegits pels drets d'autor, els logos, les combinacions de colors, la selecció i la forma de presentació, el codi font de la pàgina web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els applets de Java, els textos, imatges, gràfics, així com qualsevol altre contingut de la pàgina web titularitat de DOMINI DE LA CARTOIXA, SL
  L'Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web; per això, l'Usuari s'abstindrà de copiar, reproduir, distribuir, posar a disposició o comunicació pública del contingut de la web, sense l'autorització expressa i per escrit de

 4. Limitació de responsabilitat
  L'Usuari exonera expressament a DOMINI DE LA CARTOIXA, SL de tota responsabilitat per danys directes i indirectes derivats d'eventuals errors a la web, així com per l'eventual interrupció, suspensió la mateixa.
  DOMINI DE LA CARTOIXA, SL es compromet a posar la màxima cura per preservar la web de qualsevol virus, troians i altres elements que poguessin vulnerar o danyar el sistema informàtic de l'Usuari o de tercers. En qualsevol cas, l'Usuari exonera de tota responsabilitat DOMINI DE LA CARTOIXA, SL pels danys directes o indirectes causats per l'eventual existència d'aquests elements nocius o maliciosos.

Període de Validesa de les Presents Condicions

El període de validesa de les presents condicions serà el temps que romanguin publicades a la pàgina web i s'aplicaran als serveis adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguin disponibles.

En tot cas, DOMINI DE LA CARTOIXA, SL es reserva el dret de modificar-les de forma unilateral, sense reserva el dret de modificar-les de forma unilateral. a la modificació, excepte en els supòsits en què l'usuari hagi canviat o modificat el servei contractat, cas en què resultaran aplicables les condicions vigents en el moment del canvi i/o modificació.

Devolucions

Si durant els cinc dies posteriors a la recepció de la comanda el client desitja tornar el producte, realitzarem les gestions necessàries per tramitar la devolució sota les condicions següents:

 • Els productes s'hauran de tornar al seu embalatge i estat original. El client disposarà de cinco días naturales_cc781905-5cdedc

 • Productes defectuosos o deteriorats. Si el client detecta que el producte rebut es troba defectuós o deteriorat, haurà de posar-se en contacte amb DOMINI DE LA CARTOIXA, SL en els cinc dies hàbils posteriors a la recepció de la comanda, per realitzar les gestions necessàries per reemplaçar-lo per un de nou en perfecte estat i sense cap càrrec addicional.

 

Si el producte no està disponible, CLOS GALENA tornarà l'import que el client hagi abonat, incloses les despeses d'enviament, d'acord amb la forma de pagament utilitzada en la compra.

 

Cancel·lacions

Les cancel·lacions seran acceptades en comandes que no hagin estat enviades al domiciliat indicat pel client. Si la mercaderia ha estat enviada, les despeses de l'enviament i de la recollida de la mercaderia seran a compte del Client, i li serà abonat l'import de la comanda.

L'empresa accepta la cancel·lació d'ordres, ja sigui a través de la seva pàgina web oa través de qualsevol dels mitjans posats a disposició dels usuaris.

Nul·litat i Ineficàcia de les Clàusules 

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectarà tan sols aquesta disposició o la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.

 

Furs

Tota qüestió litigiosa que incumbeixi als serveis prestats, serà resolta a través dels tribunals arbitrals de consum, mediadors o semblants als quals es trobe adherida DOMINI DE LA CARTOIXA, SL , així com els jutjats i tribunals corresponents de conformitat amb la legislació espanyola.

POLÍTICA DE LA BOTIGA

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

bottom of page